IEDERE BOOM HEEFT ZIJN VERHAAL

OP VERZOEK VAN GEMEENTEN, RECHTBANKEN, ZAKELIJKE EN PARTICULIERE OPDRACHTGEVERS ONDERZOEKEN WIJ DE VEILIGHEID, STABILITEIT EN VITALITEIT VAN BOMEN. DE DOOR ONS OPGEMAAKTE RAPPORTEN KUNNEN WORDEN GEBRUIKT IN JURIDISCHE CONFLICTEN OF BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE MONETAIRE WAARDE.

DOOR GEDEGEN ONDERBOUWING DOORSTAAT ONS DESKUNDIGENBERICHT ALLE STORMEN!

BOOMBELANG

Het belang van bomen in onze samenleving wordt vaak onderkend. Bomen zetten CO² om in zuurstof. Ze vangen fijnstof af en veraangenamen ons leefklimaat. Bovendien zijn bomen natuurelementen.
Maar bomen zijn levende wezens. Ze kunnen het geweldig naar hun zin hebben maar er ook beroerd aan toe zijn en dit laatste zonder dat dit voor de leek echt duidelijk is. In dit geval kan een boom een gevaar vormen voor zijn omgeving. Elke boomeigenaar heeft de wettelijke zorgplicht zijn boom te onderhouden en zo alle risico’s tot een minimum te beperken.

My Image
My Image
My Image

BOMEN ZIJN VAN LEVENSBELANG!

Als u wilt weten hoe vitaal en stabiel uw boom is en welke beheermaatregelen er eventueel nodig zijn, ook dan bent u bij Groenvisie Mette aan het juiste adres. Zowel voor een boomveilgiheidscontrole (VTA) als voor een Nader Technisch Onderzoek (NTO) kunt u bij ons terecht.

My Image
My Image

BOOMBELEID

Overheid en semi-overheid hebben een specifiek beleidsplan opgesteld met betrekking tot hun bomen. Als situaties wijzigen (aanleg wegen, renovatie en nieuwbouw woningen enz.) en waarbij bomen in het geding zijn kan een bomeneffectanalyse (BEA) worden opgesteld met als doel duidelijkheid te verkrijgen inzake het onomkeerbare effect welke de voorgenomen wijzigingen tot mogelijk gevolg kunnen hebben op de te behouden bomen. Kunnen de bomen behouden blijven en welke voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om de schade tot een minimum te beperken. Hoe is hun wortelgesteldheid? Groenvisie Mette adviseert gemeenten vakkundig door het opstellen van een bomeneffectanalyse (BEA) om zo de groenomgeving zo goed mogelijk te behouden.

My Image

Prunus als kunstwerk

Angeline Mette van Groenvisie Mette bezocht het dorpje Eijsden in Zuid-Limburg en zag, naast indrukwekkende historische beplanting en beschermwaardige bomen, één unieke boom die qua vorm ongeëveneaard is.

Mette, die met de bewoners sprak: 'Het is een Prunus (bij benadering 20 jaar oud) waarvan het bovengrondse wortelgestel circa 180cm hoog is.
Vijftien jaar geleden kochten de bewoners het woonhuis gelegen aan de De la Margellelaan. Naast het huis was een muur van circa 150cm hoog met daarvoor richting de straat een bult aarde. Gedeeltelijk op de muur had de vorige bewoner een jonge Prunus geplant met de bedoeling dat de wortels zich achter de muur én voor de muur verder zouden ontwikkelen. De huidige bewoners besloten de bult grond aan de voorzijde van het huis stukje bij beetje te verwijderen. Jarenlang werd er elk jaar een laag grond van zo'n 20cm verwijderd."

Het resultaat is een kunstwerk

My Image
My Image

BOOMVEILIGHEID

Eigenaren van bomen hebben de wettelijke plicht om voor hun bomen te ‘zorgen’. Schade die aan derden wordt veroorzaakt door een boom kan worden verhaald bij de eigenaar als hij heeft nagelaten de noodzakelijke beheersmaatregelen te laten uitvoeren. Twijfelt u aan de conditie van uw boom, dan twijfel niet langer en ga te rade bij ons. Zowel een boomveiligheidscontrole (VTA) als een Nader Technisch Onderzoek (NTO) zijn mogelijk. Wij voeren voor u een risicoanalyse uit en stellen hiervoor een bijbehorend onderhoudsplan op. Wij voeren al jarenlang veiligheidsinspecties uit van de bomenbestanden voor gemeenten, zakelijke en particuliere opdrachtgevers .

VTA-Boomveiligheidscontrole

Is de boom veilig? Zo niet welke beheersmaatregelen dienen te worden genomen. Gedeeltelijk betreft het hier een wettelijke zorgplicht (particulier, overheid, semi-overheid).

Niet alles is visueel exact te bepalen, vandaar dat er daar waar het noodzakelijk is Nader Technisch Onderzoek wordt uitgevoerd. Wij gebruiken hiervoor gespecialiseerde apparatuur waarmee de restwanddikte gemeten kan worden. Dit kan ook bij houten palen worden toegepast bijvoorbeeld bij speeltoestellen.

BEA - Boom Effect Analyse

Welke maatregelen te nemen om bepaalde bomen te behouden, bijvoorbeeld bij nieuwbouw.

NTO - Nader Technische Onderzoek

De breukveiligheid van een boom is afhankelijk van de kwaliteit van het stamhout. Om hierin een exact inzicht te krijgen wordt de indringingsweerstand van het hout gemeten met behulp van een resistograaf. Met behulp van de resistograaf kan zowel de lignine dan wel de cellulose afbraak gedetecteerd worden. Deze meetgegevens zijn gekoppeld aan de indringingsdiepte en worden tijdens het boren op papier geregistreerd. Het is op deze manier mogelijk om op een zeer exacte wijze inzicht te krijgen in de kwaliteit van het houtprofiel. Aanwezige holten en inrottingen kunnen zodoende worden gevonden en de restwanddikte kan vervolgens eenvoudig worden bepaald.

  • houtverterende-schimmels-wortelgestel
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • Stambreuk
  • Uitgebroken plakoksel
  • Voorzienbare schade
  • Werkzaamheden na takbreuk
  • Witrot

De resistograaf is een boorapparaat waarmee de restwanddikte gemeten kan worden. Met deze gegevens kan mede het risico op windworp, tak- en/of stambreuk vast gesteld worden.
De plek van boren is essentieel om het volledige inzicht te verkrijgen in de "interne situatie", Dit is af lezen aan de taal van de boom.

resistograaf stamvoet

Als gerechtelijk deskundige voer ik boomonderzoeken en boomveiligheids-controles uit volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
Als tuinontwerpster maak ik voor u een:
- ontwerp naar wens
- ontwerp met beplantingsplan
- ontwerp met behoud van huidige bomen
- ontwerp met plan van aanpak

Angeline Mette

Lector licentie Prof. Dr. Claus Mattheck

VRT logo
BVC logo

BOOMTAXATIE

Bomen hebben niet alleen maatschappelijke waarde maar ze hebben wel degelijk ook een monetaire/financiële waarde. Dat zou u misschien in eerste instantie niet verwachten maar als een boom beschadigd raakt bij maaiwerkzaamheden of de wortels beschadigd raken door graafwerkzaamheden bij het aanleggen van een nieuw riool of kabels en de boom extra onderhoud nodig heeft of, in het ergste geval, zelfs vervangen moet worden door een vergelijkbaar exemplaar, dan komt al gauw de vraag, wat dat gaat kosten. Dan blijkt vaak dat dit toch veel duurder uitpakt dan verwacht. Zijn er bij u bomen beschadigd door derden en zit u met deze vraag, kunnen wij conform de geldende richtlijnen de schade berekenen en motiveren. Officieel de monetaire/financiële waarde of schade vaststellen.
Wat ons betreft is bomen en recht helder.
De rapporten (deskundigenonderzoek of partijdeskundige) worden gebruikt in juridische conflicten (bijv. Rechtbank, rechtsbijstand, advocatenkantoor). Dit kan divers zijn: leeftijdsbepaling, illegale snoei, plantafstand, kapvergunning).

My Image

Dit helikoptertje, officieel 'multirotor-camera'of drone genoemd is een van de recentste toepassingen van moderne technologie bij het zo vroeg mogelijk opsporen van potentiële probleembomen door ziekte of aangetast hout. Onlangs hield het bedrijf Groenvisie Mette er een boominspectie mee in opdracht van de provincie Limburg. En met succes.

Groenvisie Mette
Weltertuijnstraat 42
6419 CT Heerlen


045 400 92 90
info@groenvisie-mette.nl

My Image
My Image

webdesign Liram | copyright Groenvisie Mette

Wij gebruiken kleine bestandjes genaamd cookies. Hiermee kunnen wij u een betere website laten zien. Meer lezen over ons beleid? Lees dan onze Privacyverklaring.

Wir verwenden kleine Dateien, sogenannte Cookies. Damit können wir Ihnen eine bessere Website zeigen. Lesen Sie mehr über unsere Cookies-politik. Dann lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.